Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

18/09/2017 15:27:10

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Trụ sở: 408 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252 3812440 - Fax: 0252 3812599

E-mail: bdt@binhthuan.gov.vn

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Lãnh đạo Ban:

1. Võ Văn Hòa  Trưởng Ban

2. Thanh Thị Minh Hiền       Phó Trưởng Ban                               

3.  K' Rẻm                               Phó Trưởng Ban

                                                                       

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0647712
 
 
 
 
Giới thiệu - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech