THÔNG BÁO về việc sử dụng thư điệntử công vụ

Thông báo

THÔNG BÁO về việc sử dụng thư điệntử công vụ

THÔNG BÁO 
Về việc sử dụng thư điện tử công vụ

Căn cứ công văn số 12/TTCNTT&TT – NV  ngày 28/02/2011 của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Bình Thuận về việc khai báo và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ. Giám đốc Sở GTVT thông báo việc sử dụng thư điện tử công vụ như sau:

Hệ thống thư điện tử mới của Tỉnh hoạt động với tên miền http://mail.binhthuan.gov.vn và đồng thời ngừng vận hành Hệ thống thư điện tử của Tỉnh sử dụng theo đề án 112 trước đây (hoạt động tại tên miền http:// mail.binhthuan.gov.vn)

Ban Dân tộc sử dụng 2 loại hộp thư:

- Hộp thư đại diện Ban Dân tộc địa chỉ truy cập http://mail.binhthuan.gov.vn, tài khoản email hộp thư là: bdt@binhthuan.gov.vn giao cho văn thư quản lý để gửi và nhận văn bản.

- Hộp thư của cán bộ, công chức trong cơ quan có địa chỉ truy cập http://mail.bdt.binhthuan.gov.vn. Quản trị mạng đã tạo xong tài khoản email cho cán bộ, công chức thuộc Ban và Trungtâm DVMN; cụ thể trong danh sách địa chỉ thư điện tử gửi kèm thông  báo này.

Nhằm thực hiện đúng chủ trương Tỉnh trong việc sử dụng thư điện tử công vụ. Kể từ ngày 20/03/2011, yêu cầu tất cả cán bộ công chức thuộc Ban và Trung tâm dịch vụ miền núi  sử dụng địa chỉ mail công vụ trên để trao đổi công việc. Trong quá trình sử dụng thư điện tử công vụ nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ Văn phòng Ban để được hướng dẫn thêm./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ, CC BAN DÂN TỘC

 

 

Tài khoản người dùng

 

Họ và tên

Chức vụ

Email dự phòng

BAN DÂN TỘC

 

 

 

senm@bdt.binhthuan.gov.vn

Mai Sên

Trưởng Ban

senm@bdt.binhthuan.gov.vn

phuctn@bdt.binhthuan.gov.vn

Trương Ngọc Phúc

Phó Trưởng Ban

phuctn@bdt.binhthuan.gov.vn

remk@bdt.binhthuan.gov.vn

K'Rẻm

Phó Trưởng Ban

remk@bdt.binhthuan.gov.vn

hienttm@bdt.binhthuan.gov.vn

Thanh Thị Minh Hiền

Chánh Văn phòng

hienttm@bdt.binhthuan.gov.vn

lehtk@bdt.binhthuan.gov.vn

Hồ Thị Kim Lệ

Phó Văn phòng

lehtk@bdt.binhthuan.gov.vn

anvtt@bdt.binhthuan.gov.vn

Võ Thị Thu An

Phụ trách CNTT

anvtt@bdt.binhthuan.gov.vn

hoabtq@bdt.binhthuan.gov.vn

Bùi Thị Quỳnh Hoa

Tổng hợp

hoabtq@bdt.binhthuan.gov.vn

thuyptt@bdt.binhthuan.gov.vn

Phạm Thị Thanh Thủy

Văn thư

thuyptt@bdt.binhthuan.gov.vn

thutt@bdt.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Thu

Kế toán

thutt@bdt.binhthuan.gov.vn

manhpd@bdt.binhthuan.gov.vn

Phạm Đức Mạnh

Phó phòng CSNV

manhpd@bdt.binhthuan.gov.vn

bichntn@bdt.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó phòng CSNV

bichntn@bdt.binhthuan.gov.vn

tuyetmta@bdt.binhthuan.gov.vn

Mai Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

tuyetmta@bdt.binhthuan.gov.vn

hoamd@bdt.binhthuan.gov.vn

Mai Đắc Hòa

Chuyên viên

hoamd@bdt.binhthuan.gov.vn

lanlk@bdt.binhthuan.gov.vn

Lỷ Khì Lằn

Chuyên viên

lanlk@bdt.binhthuan.gov.vn

kienvd@bdt.binhthuan.gov.vn

Vũ Đăng Kiên

Phó Chánh Thanh tra

kienvd@bdt.binhthuan.gov.vn

liennt@bdt.binhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

liennt@bdt.binhthuan.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ MN (Đơn vị trực thuộc)

 

 

phucth@bdt.binhthuan.gov.vn

Tạ Hữu Phúc

Giám đốc

phucth@bdt.binhthuan.gov.vn

dienvd@bdt.binhthuan.gov.vn

Vũ Đăng Diện

Phó Giám đốc

dienvd@bdt.binhthuan.gov.vn

giangcv@bdt.binhthuan.gov.vn

Cờ Văn Giảng

Phó phòng dịch vụ ĐT

giangcv@bdt.binhthuan.gov.vn

nhungvt@bdt.binhthuan.gov.vn

Võ Thùy Nhung

Phó phòng Dịch vụ ĐT

nhungvt@bdt.binhthuan.gov.vn

trangnhq@bdt.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hòang Quỳnh Trang

Phó phòng hành chính

trangnhq@bdt.binhthuan.gov.vn

haitt@bdt.binhthuan.gov.vn

Tạ Thị Hải

Văn thư

haitt@bdt.binhthuan.gov.vn

lanhtn@bdt.binhthuan.gov.vn

Hoàng Thị Ngọc Lan

Kế toán

lanhtn@bdt.binhthuan.gov.vn

liendtm@bdt.binhthuan.gov.vn

Đinh Thị Mỹ Liên

Phụ trách kế toán

liendtm@bdt.binhthuan.gov.vn

 


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590053
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech