UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 26/11/2013.

Thông báo

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 26/11/2013.

Vừa qua, ngày 26/11/2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2974/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (File QĐ 2974 đính kèm ở mục Văn bản pháp quy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590017
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech