Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị TK CTDT năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Thông báo

Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị TK CTDT năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

File Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc được đính kèm ở mục "Văn bản pháp quy"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590057
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech