UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2014.

Thông báo

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2014.

Ngày 13/6/2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc ban hành Kế  hoạch triển khai  thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến  năm 2020.

( File Quyết định được đính kèm ở mục “Văn bản pháp quy”)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590038
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech