Các văn bản về Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2014.

Thông báo

Các văn bản về Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2014.

Ban Chỉ Đạo Đại hội ĐB các DTTS tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2014 đã Ban hành các Văn bản, Quyết định, Kế hoạch về Tổ chức Đại hội ĐB các DTTS lần thứ II; về việc phân bổ đại biểu cho các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban nghành thuộc tỉnh; về Hướng dẫn Công tác thi đua - Khen thưởng tại Đại hội.

 

         (Các File Văn bản  được đính kèm ở mục “Văn bản pháp quy”)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590019
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech