UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND, ngày 30/7/2014.

Thông báo

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND, ngày 30/7/2014.

Ngày 30/7/2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở  hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 ( File Quyết định được đính kèm ở mục “Văn bản pháp quy”)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0590058
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech