HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC CÁC XÃ VÙNG CAO HUYỆN HÀM THUẬN BẮC NĂM 2017

Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC CÁC XÃ VÙNG CAO HUYỆN HÀM THUẬN BẮC NĂM 2017

01/02/2018 10:59:03

Chiều ngày 29/01/2018, UBND huyện Hàm Thuận Bắc ủy quyền cho Phòng Dân tộc huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của các xã vùng cao huyện Hàm Thuận Bắc (xã Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ), tại xã Đông Giang. Tham dự Hội nghị có: Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh; Hội Nông dân huyện; Phòng Dân tộc huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Luật gia huyện; các Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Quao và Đông Giang; Cấp ủy, UBND các xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ.

          Năm 2017, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp trên các xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc, mưa muộn làm ảnh hưởng đến thời vụ xuống giống vụ Hè thu, khi thu hoạch vào thời điểm mưa bão đã ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng hàng hóa nông sản của đồng bào. Tuy nhiên, qua một năm với sự chỉ đạo sâu sát toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, sự nỗ lực phấn đấu, điều hành của Cấp ủy, chính quyền các xã vùng cao đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận:

          Năm 2017 đã gieo trồng 3.475,5 ha, vượt 11,07% kế hoạch giao. Trong đó cây lúa nước 410 ha, năng suất bình quân đạt 46,6 tạ /ha; cây bắp 1.555 ha, năng suất bình quân đạt 73,6 tạ/ha; cây thực phẩm 838 ha; cây lấy bột 610 ha, năng suất bình quân đạt 121 tạ/ha; cây ngắn ngày khác 62,5 ha. Trong năm đã triển khai lồng ghép các mô hình khuyến nông như trồng đậu đen xanh lồng, bắp lai, ủ phân hữu cơ và tổ chức 41 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh cây bắp lai, lúa nước cho các hộ đồng bào tại 03 xã vùng cao trong huyện.

          Về công tác quản lý bảo vệ rừng, nhìn chung các xã vùng cao đã chủ động nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong đó thực hiện tốt phương án kiểm tra, truy quét chống phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017, nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán vận chuyển gỗ trái phép. Tuy nhiên, tình hình khai thác lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép vẫn còn xảy ra. Qua kiểm tra, truy quét chống phá rừng, lực lượng bảo vệ rừng của các xã vùng cao đã phát hiện, tạm giữ và lập hồ sơ xử lý 41 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Về lấn chiếm đất lâm nghiệp, đã phát hiện 03 trường hợp lấn chiếm với diện tích 8.836 m2.

          Các chương trình, dự án được triển khai trên các xã vùng cao đã phát huy được kết quả như: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng - Chương trình 135 (tiểu dự án 1) với tổng kế hoạch vốn/3.742 triệu đồng, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế (Tiểu dự án 2): UBND huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt phân khai chi tiết vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 2017 là 793,5 triệu đồng; Về nhân rộng mô hình giảm nghèo (Tiểu dự án 2): Trung tâm Dịch vụ miền núi đã tổ chức giao bò sinh sản cho 48 hộ/480 triệu đồng (Mỗi xã được hỗ trợ 16 hộ/160 triệu đồng); Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg (QĐ 56/2013/QĐ-TTg): số người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 là 13 người/13 thôn/8 xã. Ban Dân tộc đã tổ chức cho 05/13 người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm năm 2017; thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Phòng Dân tộc huyện đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan và UBND các xã có liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp về nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và bố trí sắp xếp ổn định dân cư, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, với tổng số nhu cầu là 159 hộ/vốn hỗ trợ 13.634 triệu đồng/tổng nhu cầu vốn vay 5.700 triệu đồng; thực hiện Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014: Tổng số thẻ BHYT năm 2017 đã cấp: 9.640 thẻ cho người dân ở vùng DTTS. Về thực hiện chính sách đầu tư ứng trước năm 2017 theo Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Đồng bào DTTS các xã La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến đã đăng ký đầu tư ứng trước giống bắp lai với 533 hộ/992,3 ha với tổng giá trị đầu tư trên 3.830 triệu đồng, thu mua trên 2.848 tấn bắp lai thương phẩm giá trị trên 8.600 triệu đồng. Tình hình khai thác, thu mua mủ cao su tại xã Đông Giang và xã La Dạ: Khai thác thu mua 72,39 tấn/ 877,6 triệu đồng (so với cùng kỳ giá tăng 3.000đ/kg). Đã tổ chức giao đất tạm thời được 32,777 ha/59 hộ.

Về Chương trình xây dựng nông thôn mới ở 03 xã vùng cao: Năm 2017, các xã thuần DTTS đạt thêm 03 tiêu chí mới. Tổng số tiêu chí đạt đến cuối năm 2017 theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2017-2020: 22 tiêu chí. 

Văn hóa - xã hội: Kết quả khảo sát hộ nghèo vùng đồng bào DTTS đầu năm 2017: Tổng số hộ nghèo 714 hộ/3.234 khẩu (So với đầu năm 2016 giảm 184 hộ/360 khẩu), chiếm tỷ lệ 23,7%.  Về giáo dục: Các trường vùng cao đã tổ chức tổng kết năm học 2016-2017. Chất lượng học tập Trung bình trở lên; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học; 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Các trường thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho học sinh năm học 2016-2017. Huy động học sinh ra lớp năm học 2017-2018: tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi, 6 tuổi ra lớp đạt 100%. Các xã vùng cao không có học sinh bỏ học ở tiểu học; cấp THCS có 09 học sinh bỏ học. 04 xã vùng cao giữ chuẩn PCGDMN TNT năm 2017; giữ chuẩn PCGDTH mức độ 3; giữ chuẩn PCGD THCS mức độ 1; giữ chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 ( Đông Giang và Đông Tiến), giữ chuẩn mức độ 1 (xã La Dạ).

Nhìn chung, năm 2017 được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo Vùng cao huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, Trung tâm Dịch vụ miền núi và các địa phương; cộng với sự đồng tình ủng hộ của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, do đó công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc được triển khai khá đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh chính trị. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng bước đầu có chuyển biến; các vụ việc tồn đọng về đất đai, khoáng sản; công tác khai hoang, giải quyết đất sản xuất được quan tâm, có sự chuyển biến hơn; chất lượng giáo dục, y tế có chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS từng bước được khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được duy trì, cơ bản bảo đảm nề nếp trong hoạt động. Đoàn kết trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng gắn kết, phát huy; niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên. Góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số./. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0608046
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech