TIẾP TỤC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Tin tức

TIẾP TỤC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

05/07/2018 09:34:49

Để đảm bảo thực hiện chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, kinh nghiệm và gắn bó vùng đồng bào. Theo đó Tỉnh ủy đã ban hành Nghị Quyết 05/ NQ-TU về xây dựng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và huyện Phú Quý. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách về đào tạo cán bộ nhất là cán bộ cấp xã cho vùng dân tộc thiểu số như: Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành Quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách khác để thực hiện các Nghị quyết số 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy Bình Thuận; Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận.

Thông qua các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số đã tăng lên rõ rệt. Đến hết tháng 5 năm 2018, toàn tỉnh có  01 đại biểu quốc hội, 379 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số; số cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính là 353 người, trong các tổ chức chính trị- xã hội là 104 người; cả tỉnh có 248 viên chức là người dân tộc thiểu số.

Chất lượng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên: có 09 người có trình độ thạc sỹ,  70 người có trình độ đại học. Hiện đa số cán bộ, công chức cấp xã đã và đang theo học các lớp tại chức về nông nghiệp, luật, quản trị…. Ngoài các lớp bồi dưỡng dài ngày, Bình Thuận còn chú trọng tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ như bồi dưỡng kỹ năng thi hành án hình sự, lớp tin học, tín ngưỡng về tôn giáo, quản lý nhà nước, lý luận chính trị….

Các chính sách của Đảng và Nhà nước đã thực sự tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số yên tâm công tác, tập trung trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay cũng còn nhiều bất cập, chất lượng còn nhiều hạn chế, vẫn còn một vài xã chưa đủ cán bộ tại chỗ, phải tăng cường từ các địa phương khác đến (nhất là cán bộ tài chính, tư pháp, xây dựng- địa chính); việc đào tạo lý luận chính trị rất hạn chế, tỷ lệ cán bộ, công chức qua đào tạo lý luận chính trị thấp.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo công tác 6 tháng đầu năm 2018 do Ủy ban Dân tộc tổ chức tại Tây Ninh, ông Võ Văn Hòa- Trưởng ban Dân tộc Bình Thuận đã nêu rõ những bất cập, khó khăn trong công tác đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, đó là:

 Thứ nhất: Chưa có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Thứ hai: Ngành nghề đào tạo ra chưa gắn với nhu cầu thực tế của địa phương dẫn đến tình trạng đào tạo ra không bố trí được việc làm.

Ba là: chính sách thu hút chưa đủ hấp dẫn để có thể thu hút đội ngũ cán bộ có chuyên môn về công tác tại miền núi, vùng cao.

Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Để thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là: Phương thức đào tạo phải ngắn, gọn dễ hiểu, kết hợp lý thuyết và thực tiễn.

Hai là: Có giải pháp đào tạo phù hợp với từng vùng.

Ba là: Chú trọng đào tạo nghiệp vụ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đang thực thi trong vùng đồng bào dân tộc.

Bốn là: Cần ban hành các chính sách mới về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số hoặc cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 phê duyệt Đề án “Bồi dường kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, huy vọng sẽ tạo cơ hội và điều kiện cho cán bộ được nắm và vận dụng các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả hơn./.

Vũ Đăng Diện

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0625170
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech