BAN DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ NIỀN NÚI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Tin tức

BAN DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ NIỀN NÚI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017

03/11/2017 09:55:32

Ngày 16/10/2017, lãnh đạo Ban Dân tộc đã làm việc với Trung tâm Dịch vụ miền núi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự làm việc có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban.

         Trong 9 tháng đầu năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn như  đối tượng và địa bàn hoạt động của Trung tâm là vùng đồng bào dân tộc thiểu số phân tán trên địa bàn rộng, việc tiếp thu các chủ trương, chính sách; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế.  Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc mưa muộn ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống vụ Hè Thu của các hộ đồng bào dân tộc; địa bàn Hàm Thuận Nam nắng kéo dài vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 đã làm 630,8 ha bắp lai bị thiệt hại. Giá nông sản như  mủ cao su, bắp lai  xuống thấp ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ của Trung tâm.

         Tuy nhiên, với sự quan tâm phối hợp của các Sở, ngành, UBND các huyện và UBND các xã, có sự chỉ đạo sâu sát và toàn diện về mọi mặt của Ban Dân tộc; chủ động trong việc xây dựng kế hoạch  phục vụ sản xuất và sự cố gắng phấn đấu của toàn thể viên chức và người lao động. Hoạt động của Trung tâm đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Dân tộc giao.

Trung tâm đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách đầu tư ứng trước theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh:   chủ động phối hợp với UBND các xã tổ chức triển khai cho các hộ dân đăng ký nhận đầu tư bắp lai, lúa nước năm 2017.  Đến nay đã thực hiện đầu tư được: 1.301 hộ/2.619,7 ha, với trị giá đầu tư trên 14 tỷ đồng (trong đó: Bắp lai: 1.190 hộ/2.511,7 ha trị giá đầu tư trên 13,750 tỷ đồng;  Lúa nước: 111 hộ/ 108 ha  trị giá đầu tư trên 282 triệu đồng.  Cung ứng kịp thời, đầy đủ các loại hàng hóa xuống các cửa hàng, đại lý phục vụ sản xuất: Lúa giống, bắp giống, phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật các loại (Phân hóa học các loại: 1.112 tấn/7,900 tỷ; bắp giống các loại: 37 tấn/4,005 tỷ; lúa giống:  19 tấn/218,5 triệu; thuốc BVTV các loại:25,5 tấn/1,900 tỷ)

.        Ngoài ra, để giúp đồng bào nắm được kỹ thuật, Trung tâm cũng đã  phối hợp với Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam tổ chức 08 lớp tập huấn kỹ thuật cho trên 800 hộ đồng bào nhận đầu tư ứng trước tại các xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh huyện Hàm Thuận Nam; Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc; Phan Lâm, Phan Sơn, Phan Tiến huyện Bắc Bình.

         Thu mua nông sản gắn với thu nợ đầu tư được Trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm, giúp các hộ đồng bào tiêu thụ được bắp lai, lúa nước sản xuất ra với giá có lợi nhất. Đã chỉ đạo cửa hàng Phan Dũng tập trung thu mua lúa thương phẩm vụ Hè Thu và thu hồi 100% nợ đầu tư lúa nước. Đến nay, đã thu mua 3.101 tấn  bắp lai thương phẩm với giá trị 8,837 tỷ đồng và thu nợ đầu tư được gần 1,6 tỷ đồng/14 tỷ đồng tiền đầu tư.

Đã phối hợp với cấp ủy và UBND 2 xã Đông Giang, La Dậ vận động đồng bào chăm sóc, khai thác mủ theo đúng quy trình kỹ thuật; Tổ chức thu mua được trên 38,4 tấn mủ/480 triệu đồng, lũy kế đến nay đã thu mua được trên 56 tấn /696 triệu đồng. Đồng thời, cung ứng phân bón, thuốc BVTV cho đồng bào chăm sóc cao su theo Đề án 1592.

Công tác đôn đốc thu hồi nợ đầu tư đã tích cực triển khai từ phúc tra công nợ với hộ dân,  phát hành văn bản thu hồi nợ,  phối hợp với UBND các xã thu hồi nợ từ nguồn chi trả tiền nhận khoán bảo vệ rừng và các nguồn thu nhập khác. Trong dịp tết Đầu lúa và tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Trung tâm đã tổ chức mua sắm hàng hóa và triển khai bán hàng phục vụ, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trong vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Trung tâm cũng còn một số tồn tại như: Một số cửa hàng, đại lý còn nợ đọng kéo dài, chấp hành chưa nghiêm các quy định theo quy chế hoạt động của Trung tâm;  Lập thủ tục quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; sửa chữa các cửa hàng và kiểm kê, đánh giá phân loại tài sản theo yêu cầu của Sở Tài chính còn chậm.

         Các tháng còn lại của năm 2017, Trung tâm tiếp tục tập trung  thu mua bắp lai thương phẩm đạt trên 8.000 tấn, thu hồi nợ đầu tư đạt tỷ lệ trên 80%; cung ứng đủ vật tư, hàng hóa phục vụ đầu tư lúa nước tại Phan Điền (Bắc Bình) và Phan Dũng (Tuy Phong). Tiếp tục thu mua mủ cao su và hướng dẫn các hộ đồng bào chăm sóc, phòng chống cháy cuối năm. Tổ chức mua sắm hàng hóa và triển khai bán hàng phục vụ tết Đầu lúa và tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện Quyết định 428/QĐ-BDT ngày 15/8/2017 của Ban Dân tộc về thực hiện mô hình giảm nghèo ở các xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ thuộc Tiểu Dự án 2 – Chương trình 135 năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hòa- Trưởng Ban Dân tộc đã biểu dương những kết quả mà viên chức và người lao động của Trung tâm đã đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời, nhấn mạnh Trung tâm cần phát huy tốt nguồn lực về vốn, cơ sở vật chất phục vụ có hiệu quả sản xuất vùng đồng bào dân tộc; Trước mắt, trong các tháng còn lại của năm 2017, tập trung thu mua bắp lai thương phẩm do các hộ đồng bào sản xuất ra gắn với thu nợ đầu tư, chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Đầu lúa và tết Nguyên đán  và  kế hoạch kinh doanh năm 2018.

 

                                                                                      Vũ Đăng Diện 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0647708
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech