BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN TỐT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA

Tin tức

BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN TỐT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA

13/07/2018 09:42:54

Nhằm triển khai và thực hiện tốt Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Ban Dân tộc đã thường xuyên quán triệt các văn bản, cụ thể: Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; theo đó, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đặc biệt là lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng thanh tra, kiểm tra trong thời gian tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với từng đối tượng liên quan.

Trong việc thực hiện kết luận thanh tra, lãnh đạo cơ quan ban hành kết luận thanh tra đều thực hiện tốt việc chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh các sai phạm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra theo thẩm quyền. Đồng thời, các đơn vị được thanh tra sau khi nhận được kết luận thanh tra đều nghiêm túc thực hiện các kiến nghị được nêu tại Kết luận theo thời gian quy định.

Các kết luận thanh tra sau khi được ban hành, công bố tới các đối tượng thanh tra đều được thực hiện nghiêm túc, thuận lợi, kịp thời; không xảy ra tình trạng kết luận thanh tra bị khiếu nại hay đối tượng thanh tra không chấp hành các nội dung kết luận thanh tra hoặc không thực hiện kết luận thanh tra./.

 

 

Thùy Nhung

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0613846
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech