NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI UY TÍN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tin tức

NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI UY TÍN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

21/09/2018 11:27:05

  Nhiều năm qua, các già làng, trưởng bản và người có uy tín có vai trò, vị thế rất lớn đối với cộng đồng dân cư nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng uy tín, lời nói, hành động, những người uy tín đã có những đóng góp tích cực trong tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đi đầu và vận động nhân dân xoá đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng  góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Bình Thuận, qua sự kiện các đối tượng xấu kích động biểu tình, bạo loạn ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2018, càng thấy được vai trò của Người uy tín trong phong trào bảo vệ an ninh, trật tự. Khi sự việc xảy ra tại địa bàn Phan Rí Cửa, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tổ chức các đoàn làm việc, tuyên truyền đến các vị chức sắc, người uy tín tại địa bàn các xã dân tộc  để các chức sắc, người uy tín vận động, tuyên truyền đồng bào hiểu rõ âm mưu của thế lực thù địch, không tham gia biểu tình, tụ tập đông người.

Theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh , toàn tỉnh có 89 người uy tín ở 17 xã và 37 thôn (khu phố). Người uy tín được quan tâm: tập huấn phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật được cơ quan Ban Dân tộc tổ chức đi thăm quan, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, các điểm sáng về phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, chính trị tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh bạn; thăm hỏi, tặng quà khi ốm đau, vào các ngày lễ, tết. Qua đó, đã động viên giúp người uy tín phát huy được vai trò của mình trong công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào.

Tuy nhiên, một số địa phương vừa qua chưa phát huy hết được vai trò của người uy tín nhất là mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với người uy tín và thông tin, liên lạc giữa người uy tín và các cấp chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể.

Khắc phục tình trạng trên, ngày 20 tháng 8 năm 2018, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 520/KH-BDT phân công công chức, viên chức, người lao động theo dõi, giúp đỡ Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan để phân công đảng viên,công chức, viên chức và người lao động chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp giữa người uy tín, chính quyền địa phương và cơ quan Ban Dân tộc; Cung cấp các thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách, chương trình dự án.....cho người có uy tín; Là cầu nối giúp Người có uy tín phản ánh kịp thời các vấn đề của địa phương cho chính quyền và Ban Dân tộc.

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch trên, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được phân công theo dõi, giúp đỡ, phối hợp phải thường xuyên nắm chắc địa bàn; nắm chắc các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tình hình an ninh, trật tự để thông tin kịp thời cho người uy tín.

Hai là, khi nhận được các thông tin phản ánh của Người có uy tín phải  phản ánh kịp thời, trung thực đến cấp ủy, chính quyền đĩa phương và các ban, ngành đoàn thể liên quan để giải quyết.

Ba là, các địa phương cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương mình như Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân....để phát huy vai trò của Người có uy tín.

Bốn là, vận động người uy tín tham gia vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận, Hội đồng nhân dân các cấp.

Năm là, định kỳ tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng Người uy tín tiêu  biểu.

Hiện nay, Ban Dân tộc đang giao các phòng chuyên môn nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có chính sách đặc thù (ngoài các chính sách của Trung ương) đối với Người có uy tín trên địa bàn tỉnh./.

Vũ Đăng Diện

Các bài viết khác 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0711930
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech