156 cán bộ xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

Tin tức

156 cán bộ xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

02/02/2018 14:16:43

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn về kiến thức quản lý đầu tư xây dựng công trình; kiểm tra việc thực hiện công tác đấu thầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành để tham gia có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện và giám sát cộng đồng các hoạt đồng của Chương trình 135 trên địa bàn thôn, xã. Góp phần nâng cao năng lực làm chủ đầu tư các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135 ngày càng hoàn thiện trong thời gian tới.

Trong vòng 12 ngày (từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 01 năm 2018) Ban Dân tộc đã tổ chức triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017. Tham gia các lớp tập huấn có 156 cán bộ xã, thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn rất thiết thực và quan trọng đối với cán bộ xã, thôn trong việc quản lý, điều hành và giám sát quá trình thực hiện Chương trình 135 như: Nghiệp vụ đấu thầu; Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình; Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý phát triển sản xuất.

Trong quá trình tập huấn các học viên đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bấc cập trong hoạt động thực tiễn; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương. Kết thúc khóa học có 20 học viên có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng./.

 

                                               PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP  
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0608044
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech