BAN DÂN TỘC KIỂM TRA MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN – CHƯƠNG TRÌNH 135 HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Tin tức

BAN DÂN TỘC KIỂM TRA MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN – CHƯƠNG TRÌNH 135 HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

21/06/2018 11:08:05

Thực hiện Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 và Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn Dự án 2. Năm 2017, Ban Dân tộc giao cho Trung tâm Dịch vụ miền núi thực hiện Nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn Tiểu dự án 2 – Chương trình 135 tại 03 xã vùng cao Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc với mô hình chăn nuôi bò giống sinh sản giá trị 480 triệu đồng; mỗi mô hình 16 con bò cái giống/16 hộ/160 triệu đồng/1 xã. Về đối tượng thụ hưởng, bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Như vậy, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân tộc giao năm 2017, Trung tâm Dịch vụ miền núi đã tổ chức lập hồ sơ mời thầu mua sắm 48 con bò giống sinh sản về giao cho các hộ đồng bào theo đúng danh sách hộ dân đã được UBND các xã và UBND huyện Hàm Thuận Bắc thẩm định, phê duyệt. Về chất lượng con giống: Bò cái sinh sản có nguồn gốc tại địa bàn trong tỉnh Bình Thuận, ngoại hình khỏe mạnh, màu lông vàng, nâu hoặc phèn, trọng lượng đạt khoảng 120 kg/con, trên 1 năm tuổi; đồng thời đã được tiêm phòng đầy đủ các bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Trước khi giao con giống, Ban Dân tộc đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ miền núi kiểm tra, rà soát các hộ dân được nhận con giống về điều kiện chăm sóc, phải có làm chuồng trại, trồng thêm cỏ làm thức ăn và đặc biệt phải đào hố ủ phân. Trước khi nhận bò giống về chăm sóc các hộ dân đều cam kết thực hiện theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban Dân tộc. Qua kiểm tra rà soát về cơ bản các hộ đồng bào sau khi nhận bò giống về đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Dân tộc, chăm sóc đúng quy trình đã được tập huấn, thực hiện chăm sóc tốt, không bị dịch bệnh, cá biệt có nhiều trường hợp bò giống đã đến thời kỳ động dục và đã được phối giống như ở các xã Đông Tiến, Đông Giang. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân khi được kiểm tra chưa chủ động trồng cỏ lấy thức ăn, còn thả rông, chưa làm chuồng trại dẫn đến bò giống phát triển chưa tốt, còn gầy yếu như ở xã La Dạ. Để thực sự mang lại hiệu quả từ mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu UBND các xã được thụ hưởng chính sách thường xuyên quan tâm, tuyên truyền vận động hộ dân chăm sóc tốt đàn bò giống, chủ động trồng thêm cỏ làm nguồn thức ăn, làm chuồng trại, không thả rông và đào hố ủ phân cho hợp vệ sinh. Có làm được như vậy, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn mới thực sự phát huy hiệu quả, đàn bò giống sẽ phát triển tốt, cho sinh sản và đồng thời góp phần tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Về phía Trung tâm Dịch vụ miền núi là đơn vị được Ban Dân tộc giao trực tiếp thực hiện dự án cần tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của huyện Hàm Thuận Bắc (ngành Nông nghiệp, UBND các xã …) tuyên truyền vận động hộ dân chăm sóc đàn bò theo đúng quy trình kỹ thuật (mở thêm các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc, phòng dịch bệnh), phòng chống dịch bệnh trên đàn bò giống.

 

                                      Nguyễn Văn Chi - Giám đốc Trung tâm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0613852
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech