Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực hiện Chương trình 135 tại huyện Tuy Phong

Tin tức

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực hiện Chương trình 135 tại huyện Tuy Phong

11/07/2018 08:59:17

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 của Ban Dân tộc . Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-BDT về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện Chương trình 135; hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa Nhà sinh hoạt cộng động thành Nhà văn hóa thôn La Bá, xã Phong Phú và Quyết định số 302/QĐ-BDT ngày 22 tháng 5 năm 2018 về kiểm tra hạng mục: Sửa chữa tường rào Nhà văn hóa xã Phan Dũng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong thực hiện dự án. Công trình được triển khai thực hiện trong năm 2015 với tổng mức đầu tư được duyệt/tổng giá trị đề nghị quyết toán: 208.113.447 đồng/196.737.623.

Trong quá trình thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Phong Phú và xã Phan Dũng được thụ hưởng, triển khai thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ theo đúng quy định. Việc tổ chức triển khai thực hiện, chủ đầu tư cơ bản đã chấp hành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn như: Việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán, thực hiện ký hợp đồng, thẩm định thiết kế, phê duyệt thiết kế, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công dự toán, hợp đồng xây lắp. Đồng thời, thành lập tổ giám sát thi công, tổ chức thực hiện nghiệm thu về khối lượng, bản vẽ hoàn thành từng hạng mục, nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao sử dụng.

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Việc lập báo cáo quyết toán và thẩm định quyết toán các công trình hoàn thành chậm thời gian quy định; một số hạng mục đã đầu tư chưa có kế hoạch khai thác có hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cần triển khai có hiệu quả Chương trình 135 để góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ở địa phương./.

./.

Thùy Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0613844
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech