Văn bản pháp luật


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
86/QĐ-UBND 09/01/2018

Về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


Tệp đính kèm:  86/QĐ-UBND   Ban Dân tộc
238/TB-UBND 04/06/2018

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 5 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới


Tệp đính kèm:  238/TB-UBND  
1302/QĐ-UBND 24/05/2018

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  1302/QĐ-UBND   1302 danh muc kem
296/KL-TTr 27/10/2016

Kết luận thanh tra về việc thực hiện một số Chương trình, Chính sách dân tộc tại Bình Thuận


Tệp đính kèm:  296/KL-TTr  
302/QĐ-BDT 22/05/2018

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong


Tệp đính kèm:  302/QĐ-BDT  
298/QĐ-BDT 21/05/2018

bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (Vũ Đăng Diện)


Tệp đính kèm:  298/QĐ-BDT  
305/KH-BDT 23/05/2018

thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018.


Tệp đính kèm:  305/KH-BDT  
293/KH-BDT 18/05/2018

Kế hoạch triển khai tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam 2018


Tệp đính kèm:  293/KH-BDT  
287/KH-BDT 17/05/2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiễn Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác dân số trong tình hình mới


Tệp đính kèm:  287/KH-BDT  
266/KH-BDT 09/05/2018

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền" tại CQ BDT


Tệp đính kèm:  266/KH-BDT  
190/KH-BDT 09/04/2018

về triển khai thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) năm 2018


Tệp đính kèm:  190/KH-BDT  
236/QĐ-BDT 27/04/2018

quy chế cung cấp thông tin cho công dân


Tệp đính kèm:  236/QĐ-BDT   quy chế
294 /STTTT-TTCNTT&TT 02/05/2018

heo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab


Tệp đính kèm:  294 /STTTT-TTCNTT&TT  
335 /STTTT-TTCNTT&TT 11/05/2018

cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal


Tệp đính kèm:  335 /STTTT-TTCNTT&TT  
190 /KH-BDT 09/04/2018

Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 của Ban Dân tộc


Tệp đính kèm:   190 /KH-BDT  
188/KH-BDT 09/04/2018

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018


Tệp đính kèm:  188/KH-BDT  
187/ QĐ-BDT 06/04/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  187/ QĐ-BDT  
236 /QĐ-BDT 27/04/2018

Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  236 /QĐ-BDT    quy chế
70 /QĐ-BDT 08/02/2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  70 /QĐ-BDT   
52 /QĐ-BDT 01/02/2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc


Tệp đính kèm:  52 /QĐ-BDT  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0597162
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech