Văn bản pháp luật


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
528/BC-BDT 05/10/2017

báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm 2017


Tệp đính kèm:  528/BC-BDT   biểu kèm theo
524/TB-BDT 04/10/2017

kết luận của Trưởng Ban dân tộc tại buổi làm việc với UBND huyện Tánh Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017


Tệp đính kèm:  524/TB-BDT  
503/TB-BDT 21/09/2017

phân công nhhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  503/TB-BDT  
500/BDT-VP 19/09/2017

Báo cáo 03 năm quản lý hoạt động thông tin đối ngoại


Tệp đính kèm:  500/BDT-VP  
494/QĐ-BDT 18/09/2017

Quyết định lựa chọn đơn vị vận chuyển Đoàn người có uy tín đi tham quan, học tập năm 2017


Tệp đính kèm:  494/QĐ-BDT  
489/BC-BDT 15/09/2017

BC công tác phòng chống tham nhũng quý III/2017


Tệp đính kèm:  489/BC-BDT  
483/BC-BDT 13/09/2017

BC tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2017


Tệp đính kèm:  483/BC-BDT  
455/BC-BDT 07/09/2017

BAO CAO CAI CACH HANH CHINH QUY 3 - 2017


Tệp đính kèm:  455/BC-BDT  
451/BC-BDT 06/09/2017

kết quả thực hiện CTHĐ số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII và Kế hoạch số 31-KH/TU cu3a BTV Tỉnh ủy


Tệp đính kèm:  451/BC-BDT  
452/BC-BDT 06/09/2017

Báo cáo công tác thanh tra, PCTN, KNTC, TCD 9 tháng đầu năm 2017


Tệp đính kèm:  452/BC-BDT   file kèm theo
449/BDT-KH-TH 05/09/2017

xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo Quyết định 48/2016/QĐ-TTg


Tệp đính kèm:  449/BDT-KH-TH   biểu kèm theo
448/BC-BDT 31/08/2017

Tổng kết 03 năm thực hiện luật tiếp công dân


Tệp đính kèm:  448/BC-BDT   biểu kèm theo
443/QĐ-BDT 28/08/2017

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: mua sắm hàng hóa để bán cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017


Tệp đính kèm:  443/QĐ-BDT  
444/CTr-BDT 28/08/2017

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017


Tệp đính kèm:  444/CTr-BDT  
439/BC-BDT 23/08/2017


Tệp đính kèm:  439/BC-BDT   biểu kèm theo
440/BDT-KH-TH 23/08/2017

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Dự án 2 (Chương trình 135) 9 tháng đầu năm 2017


Tệp đính kèm:  440/BDT-KH-TH   biểu kèm theo
428 /QĐ-BDT 15/08/2017

giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ miền núi thực hiện Nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc Tiểu Dự án 2 – Chương trình 135 năm 2017


Tệp đính kèm:  428 /QĐ-BDT  
426/BDT-TT 15/08/2017

báo cáo tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo vùng DTTS tháng 8, NV tháng 9/2017


Tệp đính kèm:  426/BDT-TT  
432 /BC-BDT 21/08/2017

báo cáo thang 8 và phương hướng tháng 9/2017


Tệp đính kèm:  432 /BC-BDT  
440 /BDT-KHTH 23/08/2017

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Dự án 2 (Chương trình 135) 9 tháng đầu năm 2017


Tệp đính kèm:  440 /BDT-KHTH   đính kèm

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0531343
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech