Văn bản pháp luật


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2498 /QĐ-UBND 24/09/2018

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức hành chính cấp phòng của Ban Dân tộc theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả


Tệp đính kèm:  2498 /QĐ-UBND  
125 /QĐ-BDT 03/10/2018

Quyết định về viêc̣ ban hành Quy chế đánh giá vàphân loaị công chức, viên chức và ngƣời lao động của Ban Dân tộc


Tệp đính kèm:  125 /QĐ-BDT  
626/QĐ-BDT 03/10/2018

Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018


Tệp đính kèm:  626/QĐ-BDT  
581/KH-BDT 12/09/2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”


Tệp đính kèm:  581/KH-BDT  
594/QĐ-BDT 17/09/2018

Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  594/QĐ-BDT  
586/QĐ-BDT 13/09/2018

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018


Tệp đính kèm:  586/QĐ-BDT  
570/QĐ-BDT 10/09/2018

thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018


Tệp đính kèm:  570/QĐ-BDT  
511/BC-BDT 15/08/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018


Tệp đính kèm:  511/BC-BDT  
507/KH-BDT 13/08/2018

Triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn Dự án 2 (Chương trình 135) năm 2018


Tệp đính kèm:  507/KH-BDT  
501/KL-BDT 09/08/2018

Kết luận kiểm tra Chương trình 135 tại UBND xã Sông Phan


Tệp đính kèm:  501/KL-BDT   file kèm
493/BDT-TT 07/08/2018

V/v đề cử, cung cấp danh sách người có uy tín đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn năm 2018


Tệp đính kèm:  493/BDT-TT  
466/QĐ-BDT 27/07/2018

Về việc giao dự toán chi tiết kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2018


Tệp đính kèm:  466/QĐ-BDT   file kèm
465/QĐ-BDT 27/07/2018

Về việc điều chỉnh dự toán chi công việc năm 2018


Tệp đính kèm:  465/QĐ-BDT   file kèm
464/BDT-KH-TH 26/07/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm:  464/BDT-KH-TH   file kèm
448/BC-BDT 16/07/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018


Tệp đính kèm:  448/BC-BDT  
422/BC-BDT 06/07/2018

Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020


Tệp đính kèm:  422/BC-BDT   file kèm
416/BDT-TT 04/07/2018

phân khai chi tiết nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2018


Tệp đính kèm:  416/BDT-TT   file kèm
414/BC-BDT 03/07/2018

Sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Dự án 2 - Chương trình 135)


Tệp đính kèm:  414/BC-BDT   file kèm


Tệp đính kèm:    
396/BDT-KH-TH 22/06/2018

Thống nhất danh mục công trình 135 năm 2018


Tệp đính kèm:  396/BDT-KH-TH  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0625173
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech