Văn bản pháp luật


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3438/QĐ-UBND 30/11/2017

Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  3438/QĐ-UBND   phụ lục kèm theo
105/2017/TT-BTC 05/10/2017

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020


Tệp đính kèm:  105/2017/TT-BTC  
105/2017/TT-BTC 05/10/2017


Tệp đính kèm:  105/2017/TT-BTC  
99/2017/TT-BTC 29/09/2017

Thông tư số 99/2017/TT-BTC ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018.


Tệp đính kèm:  99/2017/TT-BTC  
3031 /SNV-CCVC 22/11/2017

đăng tải yêu cầu bổ sung,hoàn thiện hồ sơ của công chức trúng tuyển


Tệp đính kèm:  3031 /SNV-CCVC  
531/BDT-KH-TH 06/10/2017

hướng dẫn công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135


Tệp đính kèm:  531/BDT-KH-TH   968_UBDT
18/2017/TT-BNNPTNT 09/10/2017

Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.


Tệp đính kèm:   18/2017/TT-BNNPTNT  
2852 /TB-HĐTD 01/11/2017

thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2017


Tệp đính kèm:  2852 /TB-HĐTD    biểu kèm
2852 /TB-HĐTD 01/11/2017

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2017


Tệp đính kèm:  2852 /TB-HĐTD   biểu kèm
528/BC-BDT 05/10/2017

báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm 2017


Tệp đính kèm:  528/BC-BDT   biểu kèm theo
524/TB-BDT 04/10/2017

kết luận của Trưởng Ban dân tộc tại buổi làm việc với UBND huyện Tánh Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017


Tệp đính kèm:  524/TB-BDT  
503/TB-BDT 21/09/2017

phân công nhhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  503/TB-BDT  
500/BDT-VP 19/09/2017

Báo cáo 03 năm quản lý hoạt động thông tin đối ngoại


Tệp đính kèm:  500/BDT-VP  
494/QĐ-BDT 18/09/2017

Quyết định lựa chọn đơn vị vận chuyển Đoàn người có uy tín đi tham quan, học tập năm 2017


Tệp đính kèm:  494/QĐ-BDT  
489/BC-BDT 15/09/2017

BC công tác phòng chống tham nhũng quý III/2017


Tệp đính kèm:  489/BC-BDT  
483/BC-BDT 13/09/2017

BC tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2017


Tệp đính kèm:  483/BC-BDT  
455/BC-BDT 07/09/2017

BAO CAO CAI CACH HANH CHINH QUY 3 - 2017


Tệp đính kèm:  455/BC-BDT  
451/BC-BDT 06/09/2017

kết quả thực hiện CTHĐ số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII và Kế hoạch số 31-KH/TU cu3a BTV Tỉnh ủy


Tệp đính kèm:  451/BC-BDT  
452/BC-BDT 06/09/2017

Báo cáo công tác thanh tra, PCTN, KNTC, TCD 9 tháng đầu năm 2017


Tệp đính kèm:  452/BC-BDT   file kèm theo
449/BDT-KH-TH 05/09/2017

xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo Quyết định 48/2016/QĐ-TTg


Tệp đính kèm:  449/BDT-KH-TH   biểu kèm theo

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0564002
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech