Văn bản pháp luật


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
137 /QĐ-UBND 16/01/2019

Về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


Tệp đính kèm:  137 /QĐ-UBND   kem theo
26 /KH-BDT 10/01/2019

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  26 /KH-BDT  
06 /QĐ-BDT 07/01/2019

Về việc thành lập các Tổ giúp việc cho Trưởng Ban Dân tộc trong việc tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2019.


Tệp đính kèm:   06 /QĐ-BDT  
5543 /KH-UBND 27/12/2018

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019


Tệp đính kèm:  5543 /KH-UBND  
01 /TB-BDT 04/01/2019

Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ban tháng 12 năm 2018


Tệp đính kèm:  01 /TB-BDT  
02 /CT-UBND 03/01/2019

Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  02 /CT-UBND  
769 /KH-BDT 20/11/2018

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Ban Dân tộc năm 2019


Tệp đính kèm:  769 /KH-BDT  
2618 /QĐ-UBND 28/09/2018

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  2618 /QĐ-UBND   danh mục kèm theo
23 /KH-BDT 07/01/2019

Kiểm tra, rà soát văn ban quy phạm pháp luật năm 2019 của Ban Dân tộc


Tệp đính kèm:  23 /KH-BDT  
18 /KH-BDT 04/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại Ban Dân tộc


Tệp đính kèm:  18 /KH-BDT  
780 /QĐ-BDT 26/11/2018

Về việc quy định gửi, nhận văn bản điện tử tại Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  780 /QĐ-BDT  
770 /KH-BDT 20/11/2018

Triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  770 /KH-BDT  
644 /QĐ-BDT 10/10/2018

về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Dân tộc


Tệp đính kèm:  644 /QĐ-BDT  
594 /QĐ-BDT 17/09/2018

Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thƣởng thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  594 /QĐ-BDT  
125 /QĐ-BDT 03/10/2018

Về viêc ̣ ban hành Quy chế đá nh giá và phân loai ̣ công chức, viên chức và ngƣời lao động củ a Ban Dân tộc


Tệp đính kèm:  125 /QĐ-BDT  
2498 /QĐ-UBND 24/09/2018

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức hành chính cấp phòng của Ban Dân tộc theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả


Tệp đính kèm:  2498 /QĐ-UBND  
125 /QĐ-BDT 03/10/2018

Quyết định về viêc̣ ban hành Quy chế đánh giá vàphân loaị công chức, viên chức và ngƣời lao động của Ban Dân tộc


Tệp đính kèm:  125 /QĐ-BDT  
626/QĐ-BDT 03/10/2018

Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018


Tệp đính kèm:  626/QĐ-BDT  
581/KH-BDT 12/09/2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”


Tệp đính kèm:  581/KH-BDT  
594/QĐ-BDT 17/09/2018

Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  594/QĐ-BDT  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0647718
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3821440; Fax: (0252).3812599

Email: bdt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech