Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/QĐ-BDT 17/02/2023 Về việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc Tải về
152/QĐ-BDT 30/12/2022 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Tải về
2708/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc phân khai kinh phí khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 Tải về
919/QĐ-BDT 21/11/2022 Ban hành Nội quy tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận Tải về
830/QĐ-BDT 31/10/2022 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Ban Dân tộc Tải về
743/QĐ-UBDT 10/10/2022 Quyết định phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ cấp trên triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đế năm 2025 Tải về
2085/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định Về việc phân khai chi tiết kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ khoán bảo vệ rừng thực hiện Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 3 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 Tải về
2018/QĐ-UBND 27/09/2022 Phân khai chi tiết dự án Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tiểu dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 Tải về
28/2022/QĐ-UBND 20/09/2022 Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Tải về
1885/QĐ-UBND 12/09/2022 Về việc thông qua chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
12345
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 32 261
  • Trong tháng: 120 216
  • Tất cả: 1379751
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang