QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021
UBND tỉnh Bình Thuận Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 về việc phê duyệt danh sách 240 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 (có kèm theo danh sách thí sinh ở từng nhóm tại các Phụ lục từ số 01 đến số 14). 

1. Lĩnh vực công tác dân tộc: Danh sách có 09 thí sinh

TT Họ và tên đệm Tên Ngày, tháng, năm sinh Vị trí việc làm cần tuyển Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển Trực thuộc Chỉ tiêu
tuyển dụng
Tổng số Phiếu đăng ký Văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký dự tuyển Lý do miễn ngoại
ngữ
Đối tượng ưu tiên (nếu có)
Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo Ngoại ngữ Tin học
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Phạm Thị Mỹ Dung 26/3/1996 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Quản lý đất đai B Cơ bản
2 Nguyễn Ngọc Hảo 01/6/1993 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Quản lý đất đai B Cơ bản
3 Nghiêm Duy Hoàng 10/10/1997 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Phát triển nông thôn B1 Cơ bản
4 Nguyễn Thị Dương Khanh 17/10/1993 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Luật kinh tế B A
5 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 05/4/1993 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Luật B B
6 Ngô Thị Kim Sang 26/6/1996 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Phát triển nông thôn B Cơ bản
7 Long Thị Thấm 12/4/1994 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Luật Toeic 450 A Người dân tộc thiểu số
8 Hồng Thị Bích Trinh 20/5/1995 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Phát triển nông thôn C Cơ bản
9 Phan Văn Vương 05/02/1980 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Quản lý đất đai B A Con bệnh binh

2. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ: Danh sách có 03 thí sinh

TT Họ và tên đệm Tên Ngày, tháng, năm sinh Vị trí việc làm cần tuyển Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển Trực thuộc Chỉ tiêu
tuyển dụng
Tổng số Phiếuđăng ký Văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký dự tuyển Lý do miễn ngoại
ngữ
Đối tượng ưu tiên (nếu có)
Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo Ngoại ngữ Tin học
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Lê Thị Hồng 28/01/1989 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Ban Dân tộc 1 3 Quản trị văn phòng B B
2 Nguyễn Thùy Trang 25/4/1991 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Ban Dân tộc 1 3 TC Kế toán doanh nghiệp B Cơ bản
3 Nguyễn Thị Thu Tuyết 10/7/1994 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Ban Dân tộc 1 3 Quản trị văn phòng B Cơ bản

* Cụ thể tất cả các nhóm ngành: Tải về ( + Phụ lục)


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 61
  • Hôm nay: 2100
  • Trong tuần: 35 198
  • Tháng hiện tại: 131 604
  • Tổng lượt truy cập: 1758450
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang