Kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
Ban Dân tộc nhận được Báo cáo số 818/BC-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra số 886/KL-BDT ngày 16/11/2021 của Ban dân tộc tỉnh Bình Thuận về thực hiện nguồn vốn theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND huyện Hàm Tân.

    Ban Dân tộc nhận được Báo cáo số 818/BC-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra số 886/KL-BDT ngày 16/11/2021 của Ban dân tộc tỉnh Bình Thuận về thực hiện nguồn vốn theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND huyện Hàm Tân.

    Qua xem xét các nội dung báo cáo, Ban Dân tộc xác định Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân đã hoàn thành xong việc thực hiện kết luận kiểm tra.     

    Căn cứ khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 22 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Ban Dân tộc thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra số 886/KL-BDT ngày 16/11/2021 của Trưởng Ban Dân tộc./.   

BBT Ban Dân tộc

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT