Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
    Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Trưởng Ban Dân tộc ký ban hành  Quyết định số 14/QĐ-BDT quy chế nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

    Quy chế được xây dựng trên cơ sở các Thông tư  của Bộ nội vụ (Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021) và theo các văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận (Công văn số 4287/UBND-SNV ngày 26/11/2014; Công văn số 358/UBND-SNV ngày 06/02/2017; Công văn số 4287/UBND-SNV ngày 26/11/2014; Công văn số 500/SNV-TC, ngày 16/3/2015 của Sở Nội vụ);

    Điểm mới của quy chế là ngoài các chức danh lãnh đạo được quy định cụ thể tại các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ; thì tại quy chế sửa đổi này, lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành công đoàn đã đưa ra các tiêu chí cụ thể đối với công chức, viên chức và người lao động làm cơ sở xem xét, nâng lương trước thời hạn.

    Cụ thể đối với công chức, viên chức và người lao động:  Được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng: khi đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở;  Được xét nâng lương trước thời hạn 9 tháng: nếu có 02 năm liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 01 năm được Trưởng Ban Dân tộc tặng Giấy khen.

    Quy chế cũng quy định không thực hiện nâng lương trước thời hạn 02 lần liên tiếp đối với công chức, viên chức và người lao động./.

V. Đ. Diện

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT