Ban Dân tộc tiếp tục tổ chức sinh hoạt chủ đề “Giữ trọn lời thề Đảng viên”
Ngày 03/3/2023, Chi bộ Ban Dân tộc tiếp tục  tổ chức sinh hoạt chủ đề “Giữ trọn lời thề Đảng viên”. Theo đó, đã chức cho toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú xem Phim tài liệu: “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình; Đảng Công sản Việt Nam- Hành trình nhìn lại” . Đây là đợt sinh hoạt chính trị thứ hai nằm trong khuôn khổ các đợt sinh hoạt chính trị của Chi bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

    Phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” là một biên niên sử bằng truyền hình về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi chuẩn bị thành lập (trước năm 1930) cho đến nay được thể hiện theo tuần tự thời gian phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Đảng và đất nước; khẳng định vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân... 

    Buổi sinh hoạt đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Đảng viên, qua đó, tự nhận thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2023, Chi bộ Ban Dân tộc tiếp tục tổ chức sinh hoạt chủ đề “Giữ trọn lời thề Đảng viên” đợt  thứ ba, với nội dung: Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo  quản lý báo cáo tự rà soát, soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời tuyên thệ gắn với kết quả thực hiện lời hứa của đảng viên khi được bổ nhiệm, ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân…và hành trình tự soi, tự sửa của bản thân. Xác định những giải pháp để phát huy hiệu quả năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới./.

D. Huyền

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT