Ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025
Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1281/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

    Với mục tiêu từ nay đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có 80% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (tương đương 75 xã); trong đó, có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; Có 05/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

    Theo đó, Chương trình đề ra 11 nội dung thành phần, như: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn;… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn…

    Kế hoạch cũng quy định Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương lồng ghép vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, hướng dẫn các sở, ban ngành có liên quan và các địa phương triển khai các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp đối tượng hỗ trợ và nội dung thực hiện với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM./.

D. Huyền

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 1682
  • Trong tuần: 34 780
  • Tháng hiện tại: 131 186
  • Tổng lượt truy cập: 1758032
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang