Chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND, theo đó giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cụ thể như sau:

    Đối với giai đoạn 2021 – 2025, có 80% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (tương đương 75 xã), trong đó có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; Có 05/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

    Riêng năm 2022, có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2022 lên 71 xã; trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

    Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho từng địa phương và các sở, ngành phải cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới trong kế hoạch hàng năm; phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế thời gian qua (nếu có). Các sở, ngành được giao phụ trách mỗi địa bàn cần chủ động phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình./.

D. Huyền

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 679
  • Trong tuần: 13 521
  • Tháng hiện tại: 61 618
  • Tổng lượt truy cập: 2025068
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang