Kết quả thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Năm 2022, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; số trường hợp tảo hôn giảm so với năm 2021; không có trường hợp hôn kết hôn cận huyết thống; toàn tỉnh có 65 trường hợp tảo hôn. 

    Kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS bằng nhiều hình thức thích ứng, linh hoạt thông qua hệ thống các Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, xã, thôn; các buổi sinh hoạt thôn, tổ tự quản; thực hiện mô hình kết nghĩa giữa 17 Sở, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cấp tỉnh với 17 xã thuần và 37 thôn xen ghép thuộc vùng đồng bào DTTS &MN… kết hợp lồng ghép tại hội nghị, tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện Đề án tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống…từ đó, giúp đồng bào DTTS nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Hôn nhân và gia đình, xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gia đình đạt chuẩn văn hóa và tích cực tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào; một phần là do đồng bào thiếu hiểu biết về Luật Hôn nhân và gia đình; các em ở độ tuổi thanh, thiếu niên thiếu hiểu biết về kỹ năng sống, kiết thức pháp luật, thông tin về sức khỏe; mặt khác, phong tục tập quán ở một số nơi trong đồng bào vẫn còn nhiều hạn chế…

    Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, thực hiện có hiệu quả các chính sách về giáo dục, y tế; quan tâm giáo dục kỹ năng sống đối với đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận, đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, người có uy tín, già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc, tổ chức các buổi nói chuyện; các lớp tập huấn, hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao trình độ dân trí, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 2131
  • Trong tuần: 35 229
  • Tháng hiện tại: 131 635
  • Tổng lượt truy cập: 1758481
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang