Trung tâm Dịch vụ miền núi ban hành quyết định giao nhiệm vụ năm 2023
Trên cơ sở Quyết định số 41/QĐ-BDT ngày 30/01/2023 của Ban Dân tộc. Ngày 07/02/2023, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi (Trung tâm DVMN) đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng thuộc đơn vị.

    Đối với 12 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Giám đốc DVMN tiếp tục yêu cầu các lãnh đạo các phòng tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển với tổng diện tích đầu tư là 1.800 ha (Bắp lai: 1.500 ha; Lúa nước 300 ha). Thu mua 6.500 tấn bắp lai; 900 tấn lúa. Thu nợ đầu tư mới đạt 98% và nợ cũ đạt 20%. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kỹ thuật khai thác mủ cao su theo đúng quy trình kỹ thuật; thu mua mủ cao su đạt 15 tấn. Phối hợp thực hiện từ 01 đến 02 mô hình trình diễn giống lúa mới tại các xã Đông Giang và La Dạ. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025;...Tổng doanh số năm 2023 đạt 45 tỷ đồng.

    Đối với các nhiệm vụ cụ thể. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ; Quyết định đã giao 18 nhiệm vụ cho Phòng Kế toán - Hành chính và 11 nhiệm vụ đối với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. Theo đó, yêu cầu Trưởng các phòng cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cho từng viên chức và người lao động. Giao Phòng Kế toán - Hành chính định kỳ đôn đốc, rà soát để báo cáo Ban Ggiám đốc xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

    Quyết định này được quán triệt sâu kỹ đến tất cả viên chức và người lao động của Trung tâm. Cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện Quyết định này để làm cơ sở nhận xét, phân loại, đánh giá từng tập thể, cá nhân của từng viên chức và người lao động; đồng thời là tiêu chí để xét danh hiệu thi đua khen thưởng trong năm 2023./.

Thế Tài

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT