Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Ngày 10/11, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 878/QĐ - BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngang B ộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

    Mục đích của Kế hoạch là xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đầu Quý II/2023 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Bộ, các tỉnh.

    Kế hoạch đưa ra 6 yêu cầu, cụ thể:

    - Thứ nhất, các nhiệm vụ, tiến độ thời gian, trách nhiệm trong triển khai Kế hoạch được xác định rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể.

    - Thứ hai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, các tỉnh trong triển khai thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính. 

    - Thứ ba, tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.  

    - Thứ tư, tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo  đảm khách quan, phù hợp với Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18/11/2020 phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”.  

    - Thứ năm, xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh năm 2022. 

   - Thứ sáu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ,các tỉnh nói riêng./.

Mỹ Vân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 1758
  • Trong tuần: 34 856
  • Tháng hiện tại: 131 262
  • Tổng lượt truy cập: 1758108
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang