Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Bình Thuận
Ngày 27/10, Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Bình Thuận . Trước đó, Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cũng đã đến kiểm tra công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Phan Thiết.

    Trong 9 tháng đầu năm 2022, các sở, ban, ngành và các địa phương đã hoàn thành 39/55 nhiệm vụ đã phê duyệt. UBND tỉnh đã ban hành 52 văn bản quy phạm pháp luật (28 Nghị quyết và 24 Quyết định); Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 36 văn bản quy phạm pháp luật và đã cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố thực hiện đã được cập nhật kịp thời đầy đủ, chính xác vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đến nay, đã cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và liên kết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.849 thủ tục; 100% các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đều thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính toàn tỉnh đã giải quyết xong là 514.518 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 490.672 hồ sơ, đạt 95,37%, trễ hạn 23.846 hồ sơ, đạt 4,63%. 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của 03 cấp (tỉnh, huyện, xã).

    Theo đó, tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương cần kịp thời cập nhật Quyết định công bố và thủ tục hành chính mới được ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính làm cơ sở cho địa phương thực hiện chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Văn phòng Chính phủ cần sớm sửa đổi Thông tư số 02/2017/TTVPCP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP để phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, cần quy định rõ loại thủ tục hành chính nào tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến để áp dụng thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

    Ông Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ đánh giá cao quá trình thực hiện công tác CCHC tại tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, kết quả các chỉ số đã được công bố, tỉnh Bình Thuận cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ chất lượng, xem chỉ đạo nhiệm vụ CCHC là công tác quan trọng, cần rà soát, đơn giản các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng dịch vụ công trực tuyến… nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, đảm bảo lợi ích cho người dân, doanh nghiệp./.

Mỹ Vân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT