7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
Theo Luật Cư trú năm 2021, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi hoặc hết hiệu lực, người dân có thể sử dụng 7 phương thức sau:

    Một là, công dân sử dụng thẻ Căn cước công (thẻ CCCD) dân gắn chíp điện tử (quy định tại Điều 3 và Điều 20 Luật Căn cước công dân).

    Hai là, sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp. Công dân, cơ quan, tổ chức dùng thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD được tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc các thông tin gồm: Số Căn cước công dân; số Chứng minh nhân dân 9 số; Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Nơi thường trú; Ngày cấp Căn cước công dân.

    Ba là, sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD.

Ảnh: Thẻ CCCD có mã QR tại mặt trước và chip điện tử ở mặt sau. Nguồn: internet.

    Bốn là, tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân của mình qua cổng dịch vụ công quốc gia (theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn) để ghi nhận và lưu trữ thông tin về cư trú trong hồ sơ thủ tục hành chính.

    Năm là, sử dụng ứng dụng VneID: Công dân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự: Để thực hiện điều đó, công dân phải đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2; cài ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo. 

    Sáu là, sử dụng giấy Xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Để có giấy này, người dân đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước để đề nghị cấp, hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân.

    Bảy là, sử dụng giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an đã chỉ đạo cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân gồm: họ tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; tình trạng hôn nhân; số định danh cá nhân;... Như vậy, khi công dân xuất trình bản sao hoặc giấy Thông báo số định danh cá nhân thì không cần xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

    Với 7 phương thức trên, từ ngày 01/01/2023, công dân sẽ cần có 01 trong 04 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú để thực hiện các giao dịch dân sự, cụ thể là: Căn cước công dân gắn chip, Tài khoản định danh điện tử, Giấy xác nhận thông tin về cư trú/hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với người chưa được cấp căn cước công dân./.

D. Huyền (tổng hợp)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT