Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quản lý biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 6/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC); Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Ảnh minh họa. Nguồn: D.H

    Theo đó, Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp để các bộ ngành, địa phương thực hiện, gồm: rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao chất lượng của đội ngũ CB,CC,VC; đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện cơ chế tài chính.

    Cụ thể, trong quý I/2023, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ: rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm CC,VC, cơ cấu ngạch CC, cơ cấu VC theo chức danh nghê nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản lý ngành, lĩnh vực, làm cơ sở để xác định biên chế; quản lý biên chế theo vị trí việc làm. Đồng thời, rà soát trình độ đào tạo, năng lực của CC,VC để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu phát triển của ngành và địa phương, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo…/.

D. Huyền

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 1907
  • Trong tuần: 35 005
  • Tháng hiện tại: 131 411
  • Tổng lượt truy cập: 1758257
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang