Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân
Ngày 11/11/2022 , Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Nghị quyết số 12/NQTU về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

    Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, với bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân; xem đây làm nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Tạo môi trường, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đồng đều giữa các vùng, miền, đảm bảo sự công bằng cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ công, phúc lợi xã hội; gắn nghĩa vụ với quyền lợi, sự cống hiến với hưởng của người dân, tiến tới xây dựng cộng đồng xã hội tiến bộ, công bằng; Tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, vì hạnh phúc của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

    Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra một số giải pháp chủ yếu, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân: Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất của nhân dân. Tạo nhiều việc làm có chất lượng và thu nhập ổn định; cải thiện môi trường làm việc, thu hút lao động có kỹ năng, tay nghề cao. Thúc đẩy tính gắn kết của cộng đồng, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Phát triển giáo dục, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hộ. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các chính sách về nhà ở. Tăng cường bảo vệ môi trường bền vững; Phát huy dân chủ và tạo điều kiện cho người dân tham gia xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, phát luật; Nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công; Tăng cường giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho nhân dân./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 57
  • Hôm nay: 1904
  • Trong tuần: 35 002
  • Tháng hiện tại: 131 408
  • Tổng lượt truy cập: 1758254
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang