Cơ quan công tác dân tộc - 76 năm xây dựng và phát triển
Ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58-SL về thành lập Bộ Nội vụ, bao gồm nhiều cơ quan, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tiền thân của Uỷ ban Dân tộc ngày nay.  Đến ngày 09/9/1946, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đã ký Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Nha Dân tộc thiểu số nhằm “nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trên toàn cõi Việt Nam, để củng cố trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”. Với một năm sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (02/9/1945), cơ quan chuyên trách làm công tác dân tộc đã được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ của Nha Dân tộc thiểu số được xác định trong Sắc lệnh số 58-SL là: “Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, từ đó đến nay, trong Đảng, Quốc hội và Chính phủ đều có cơ quan chuyên trách để nghiên cứu, theo dõi và tham mưu chỉ đạo việc thực hiện công tác dân tộc. Các cơ quan công tác dân tộc trong từng thời kỳ cách mạng dù với những tên gọi khác nhau nhưng đều nhằm thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1491/QĐ-TTg, ngày 14/10/2008 lấy ngày 03/5 hàng năm là ngày “Truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc”.

         Tại tình Bình Thuận. Ngày 24/9/1993, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-UBND về thành lập Ban Dân tộc - Miền núi (nay là Ban Dân tộc) trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở xác nhập Ban Dân tộc Tỉnh ủy và Chi cục Định canh định cư thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, với chức năng trực tiếp tham mưu Tỉnh uỷ cụ thể hoá các Nghị quyết, chính sách của Đảng đồng thời làm nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, trên cơ sở đó tổ chức, kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện chủ trương, chính sách đầu tư, phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

    Trong những năm qua, mặc dù có biến động về cơ cấu tổ chức nhưng từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc, sự phối kết hợp các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, tình hình kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Các chương trình, chính sách được triển khai, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; số hộ nghèo giảm nhanh, nhiều hộ đã có tích luỹ và mở rộng phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, du lịch dịch vụ; các công trình cơ sở hạ tầng đầu tư đã phát huy hiệu quả, các xã vùng dân tộc thiểu số đều hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; giáo dục và đào tạo có nhiều thành tựu về chất lượng, trường lớp học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông được xây dựng kiên cố, 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; đời sống vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; an ninh quốc phòng được giữ vững. Với những kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

    Với những kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Những thành tựu đạt được trong những năm qua của đồng bào các dân tộc thiểu số có sự đóng góp tích cực của đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, vượt lên mọi khó khăn thách thức để vận động đồng bào thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; các thế hệ lãnh đạo và công chức, nhân viên Ban Dân tộc đã có nhiều cố gắng, không ngừng phấn đấu trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ và đã được Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh ghi nhận, và tặng thưởng nhiều bằng khen. Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2022), Ban Dân tộc tỉnh quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Bình Thuận ngày càng phát triển./.

Mỹ Vân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT