Tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và giảm các nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng và bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Ngày 03/10/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 2061/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: D. Huyền.

    Quy chế này quy định các nội dung về bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với việc xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, hạ tầng mạng, thiết bị, dữ liệu, giám sát an toàn thông tin mạng và ứng cứu xử lý sự cố về an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

    Theo đó, để bảo đảm an toàn thông tin mạng Quy chế quy định như sau:

    Một là, các cơ quan, đơn vị phải phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng cho cá nhân trước khi tham gia sử dụng hệ thống thông tin.

    Hai là, bố trí người làm công tác chuyên trách về công nghệ thông tin phải có chuyên ngành phù hợp và được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đối với lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

    Ba là, bố trí kinh phí tối thiểu 10% của tổng kinh phí chi cho chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị cho hạng mục về an toàn thông tin mạng.

    Bốn là, cán bộ, công chức, viên chức tham gia đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng phải được trang bị đầy đủ những kiến thức và được tập huấn về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

    Trường hợp xảy ra sự cố về an toàn thông tin mạng, người sử dụng phải thông tin, báo cáo kịp thời cho công chức chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị khi phát hiện các sự cố gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tham gia vào hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp tích cực trong suốt quá trình giải quyết và khắc phục sự cố. Công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin có trách nhiệm lập biên bản ghi nhận sự cố gây mất an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị; thu thập các chứng cứ, dấu vết và nguyên nhân gây ra sự cố (nếu có); Khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để giải quyết và khắc phục sự cố; đồng thời báo cáo sự cố và kết quả khắc phục sự cố cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp sự cố xảy ra ngoài khả năng giải quyết của cơ quan, đơn vị phải báo cáo khẩn cấp bằng điện thoại cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp khắc phục sự cố; đồng thời tham mưu văn bản báo cáo sự cố gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông./.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 133
  • Hôm nay: 1887
  • Trong tuần: 34 985
  • Tháng hiện tại: 131 391
  • Tổng lượt truy cập: 1758237
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang