Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Nhằm triển khai hiệu quả Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; qua đó, nâng cao năng lực an toàn thông tin mạng, an ninh trên địa bàn tỉnh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng. Vào ngày 14/10/2022, UBND tỉnh Bình thuận đã ban hành Kế hoạch số 3450/KH-UBND, trong đó tập trung vào 06 nội dung chính:

Ảnh minh họa. Nguồn: D. Huyền.

    Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước;

    Hai là, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng để đồng bộ, thống nhất, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trên không gian mạng; văn bản hướng dẫn thi hành về bảo đảm an toàn thông tin mạng cho giao dịch điện tử, chuyển đổi số, hạ tầng số, nền tảng số, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng và sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng;

    Ba là, bảo vệ cơ sở hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số;

    Bốn là, bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nhất là bảo vệ hệ thống thông tin của các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin

    Năm là, tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng;

    Sáu là, đầu tư nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện./.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 1956
  • Trong tuần: 35 054
  • Tháng hiện tại: 131 460
  • Tổng lượt truy cập: 1758306
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang