Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động năm 2023
Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

    Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm công tác dân tộc đủ trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức, chính trị; có kỹ năng và phương pháp thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động năm 2023, với những nội dung cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng một số lĩnh vực sau:

     Tiếp tục tạo điều kiện để các công chức, viên chức, người lao động hoàn thành các lớp đào tạo cử nhân, thạc sỹ; đồng thời, cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp cập nhật kiến thức dành cho lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ  về công tác dân tộc, thanh tra, tin học, văn thư – lưu trữ; tham gia lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3, 4; lớp cập nhật kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

     Văn phòng Ban được giao nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 42
  • Hôm nay: 1966
  • Trong tuần: 35 064
  • Tháng hiện tại: 131 470
  • Tổng lượt truy cập: 1758316
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang