Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc ban hành kế hoạch hoạt động

Trên cơ sở hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh và Kế hoạch của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Dân tộc về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023. Ban Nữ công CĐCS Ban Dân tộc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023; Theo đó, đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm, như:

    Một là, tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ công đáp ứng tình hình mới.

    Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ đoàn viên về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với lao động nữ, trọng tâm là Bộ luật Lao động 2019 và các chính sách về công tác bình đẳng giới, về sự tiến bộ phụ nữ, dân số, gia đình, trẻ em... Quan tâm đến công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên nữ cũng như thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên nữ để tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành CĐCS xem xét, giải quyết kịp thời.

    Ba là, chủ động, tham mưu Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với việc làm, đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, nâng lương, nâng bậc, chế độ thai sản, hỗ trợ nuôi con nhỏ... cho đoàn viên nữ.

    Bốn là, nghiên cứu đổi mới phương pháp tiếp cận với đoàn viên nữ thông qua việc sử dụng chuyển đổi số, mạng xã hội nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tăng lượng tương tác, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động nữ công công đoàn trong công tác vận động nữ đoàn viên.

    Năm là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức nhằm lan tỏa chủ đề “Ấm áp nghĩa tình nữ đoàn viên công đoàn 2023” với các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, phấn đấu tổ chức một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ nhân dịp các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) ... 

    Sáu là, hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, phát động nữ đoàn viên mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2023, tập trung đồng loạt vào ngày 08/3/2023 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài, khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội./.

V.T. Nhung

Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 31 978
  • Trong tháng: 119 933
  • Tất cả: 1379468
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang