Triển khai kế hoạch cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2023

Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc vừa triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động xây dựng cơ quan  đạt chuẩn văn hóa năm 2023, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:     

    Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành kế hoạch công tác hàng năm; 80% trở lên công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Có sáng kiến, cải tiến quản lý, kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

    Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: Công chức, viên chức và người lao động không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không vi phạm và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; 90% trở lên công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm; Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;Công chức, viên chức không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trong ngày làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bố trí khuôn viên công sở theo đúng quy định.

    Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 100% cán bộ, công chức, viên chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng./.

Đăng Diện

Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 443
  • Trong tuần: 32 159
  • Trong tháng: 120 114
  • Tất cả: 1379649
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang