Triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Nhằm tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan; tạo sự chủ động của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong phòng ngừa, kiềm chế tình  hình cháy nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới , với nội dung trọng tâm, cụ thể.

    Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện và cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

    Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, kiểm điểm phê bình, xử lý tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để xảy ra sự cố cháy, nổ, gây thiệt hại về người và tài sản. 

    Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là việc tự kiểm tra tại cơ quan. Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ tại trụ sở làm việc; không để xảy ra tình trạng vi phạm an toàn, vệ sinh lao động trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; kiểm tra, sửa chữa các trang thiết bị phòng chống cháy nổ, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ, mất mát tài sản tại trụ sở cơ quan./. 

Mỹ Vân

Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 579
  • Trong tuần: 32 295
  • Trong tháng: 120 250
  • Tất cả: 1379785
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang