Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo tổ chức Ramưuwan cho đồng bào dân tộc Chăm

Năm 2023, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận sẽ bắt đầu đón Ramưu wan từ ngày 23/3/2023 đến hết 23/4/2023. Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào được tổ chức Lễ Ramưwan của vui vẻ, tiết kiệm, an toàn; Ngày 27/02/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản số 556/UBND-KGVXVN về việc phối hợp tổ chức Ramưuwan đồng bào dân tộc Chăm theo đạo hồi giáo Bani. Theo đó, nội dung văn bản yêu cầu:

    Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni), phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cho đồng bào đón Ramưwan vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, động viên đồng bào vui Tết không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất; ổn định về mọi mặt đời sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần cùng với các dân tộc anh em trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh nhà. 

    Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Tết Ramưwan và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các xã, thôn vùng đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni). Trong đó, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số về Năm du lịch quốc gia, Bình Thuận - Hội tụ xanh, là địa phương đăng cai tổ chức năm 2023, nhất là đối với các nội dung về giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp”.

    Ban Dân tộc chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thăm, chúc Tết Ramưwan đối với Ủy ban nhân dân các xã, Ban Điều hành các thôn, các chùa, các vị chức sắc, người có uy tín và các đối tượng chính sách ở các địa phương có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) sinh sống.

    Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chỉ đạo chuyên ngành ở các huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong tháng Ramưwan ở địa bàn dân cư và tại các chùa.

    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Đoàn thể tỉnh, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ các địa phương có đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) sinh sống tổ chức các hoạt động thiết thực trong dịp Tết Ramưwan./.

Đăng Diện

Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 32 303
  • Trong tháng: 120 258
  • Tất cả: 1379793
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang