Kết luận của Trưởng ban Dân tộc về công tác kiểm tra QCDC năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-BDT, ngày 30/3/2022 của Ban Dân tộc về kế hoạch kiểm tra quy chế dân chủ (QCDC) năm 2022. Ngày 19/8/2022, Tổ kiểm tra quy chế dân chủ tại Ban đã tiến hành kiểm tra công tác thực hiện QCDC tại Trung tâm Dịch vụ Miền núi. Qua kết quả kiểm tra QCDC năm 2022 tại Trung tâm dịch vụ miền núi, Trưởng Ban Dân tộc kết luận như sau:

    Trung tâm đã quan tâm tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho toàn thể viên chức, người lao động (VC, NLĐ) các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh liên quan đến thực hiện QCDC gắn với việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công vụ. VC, NLĐ tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt do Ban Dân tộc và Trung tâm tổ chức. Kịp thời ban hành các Kế hoạch;  rà soát, sửa đổi và bổ sung các nội quy, quy chế, quy định liên quan và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định

     Luôn phát huy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đi cơ sở, kịp phời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng đều tổ chức họp để nắm bắt kịp thời việc triển khai nhiệm vụ cũng như chỉ đạo kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của VC, NLĐ. Thực hiện công khai chế độ  nâng lương, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, chương trình, kế hoạch năm, quyết toán thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với VC, NLĐ. Thực hiện QCDC trong cơ quan gắn với thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

    Căn cứ vào các quy định hiện hành và sự chỉ đạo của Ban Dân tộc, Trung tâm đã triển khai thực hiện theo quy trình khép kín việc gửi và nhận công văn qua hệ thống mail công vụ và mail cá nhân. Tham gia góp ý đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ có lúc chưa kịp thời; Nhận thức của một số VC, NLĐ của đơn vị chưa thực sự đầy đủ nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc phát huy quyền làm chủ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Mỹ Vân

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 2140
  • Trong tuần: 35 238
  • Tháng hiện tại: 131 644
  • Tổng lượt truy cập: 1758490
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang