Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nhằm triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 07/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4181/KH-UBND, trong đó tập trung vào 02 nhiệm vụ chiến lược.

    Đối với nhiệm vụ Phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số: Để phát triển nền tảng số, tỉnh sẽ xây dựng các nền tảng số để người dân, doanh nghiệp tương tác với chính quyền các cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận lợi trên các thiết bị di động thông minh theo hướng trả lời, giải đáp và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí. Trong việc phát triển dữ liệu, sẽ tập trung phát triển dữ liệu của các ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Cổng dữ liệu mở của tỉnh và hình thành kho dữ liệu tập trung của tỉnh. Ngoài ra, trong những năm tiếp theo, tỉnh sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, triển khai Chương trình dạy và học về kỹ năng số, qua đó phát triển nguồn nhân lực số của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cũng sẽ thực hiện các nội dung nhằm phát triển kỹ năng số, công dân số và văn hóa số, phát triển doanh nghiệp số và thanh toán số. Đồng thời chú trọng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự cố về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương.

    Đối với nhiệm vụ Phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực: Tổ chức triển khai có hiệu quả các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số đã được xác định trong Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trong ngành, lĩnh vực; chuyển dịch từ hoạt động sản xuất, kinh doanh truyền thống sang môi trường số. Phát triển dữ liệu số của ngành, lĩnh vực; cung cấp dữ liệu mở phục vụ sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực tạo động lực, nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

    Để thực hiện 2 nhiệm vụ trên, Kế hoạch cũng đề ra 03 giải pháp chính, đó là: Kiện toàn tổ chức, bộ máy; thực hiện liên kết, hợp tác và nghiên cứu, phát triển; cùng với đó là triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức./.

D. Huyền

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 546
  • Trong tuần: 32 262
  • Trong tháng: 120 217
  • Tất cả: 1379752
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang