Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh
Ngày 11/01/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm:

Các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bình Thuận trên sàn thương mại điện tử. Nguồn: D.H.

    Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả triển khai chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh, nhất là dịch vụ công trực tuyến, y tế số, giáo dục số, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet…

    Hai là, tổ chức các hội nghị, các đợt tập huấn về kiến thức chuyển đổi số, các lớp đào tạo kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ số an toàn trên không gian mạng…cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế ở khu vực nông thôn.

    Ba là, tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản liên quan đến chuyển đổi số. Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách hỗ trợ của nhà nước về chuyển đổi số, đề xuất áp dụng trong xây dựng NTM thông minh;…

    Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông thôn. Xây dựng phương án tổng thể hệ thống cơ sở, chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống định danh gắn với quản lý, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM.

    Năm là, xây dựng thí điểm các mô hình thôn, xã NTM thông minh gắn với lĩnh vực nổi trội ở các địa phương và mô hình xã thương mại điện tử cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chủ lực của địa phương.

    Sáu là, tạo điều kiện, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin đầu tư về cơ sở hạ tầng số và kết nối mạng Internet đến cấp xã, bản. Huy động các nguồn lực tham gia thực hiện Chương trình, nhất là lồng ghép hiệu quả các Chương trìnhMTQG, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn huy động hợp pháp từ các thành phần kinh tế và người dân thực hiện chuyển đổi số..../.

D. Huyền

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT