Thông báo về việc nộp hồ sơ thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐNĐ, ngày 17/8/2021 của Hội đổng nhân dân tỉnh
    Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;  Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận.

    Ban Dân tộc thông báo việc nhận hồ sơ, thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
    1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Dân tộc Bình Thuận, Số 408, đường  Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
    2. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/7/2022; trong giờ hành chính: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
    3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
    a. Thành phần hồ sơ:
    - Thủ tục hồ sơ đề nghị chế độ hỗ trợ sau năm học thứ nhất, gồm:
         + Giấy xác nhận của địa phương có thời gian cư trú từ 03 năm liên tục trở lên (tính đến thời điểm nhập học): theo mẫu CT07 của Bộ Công an (mục số 8). 
         + Giấy xác nhận là sinh viên đang học tại trường (do nhà trường cấp).
         + Giấy chứng nhận kết quả học tập và kết quả rèn luyện cả năm học.
         + Bản sao sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng (đối với các đối tượng khác ngoài 03 dân tộc Cơ Ho, Raglai, Chơ ro ở các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền).
    - Thủ tục hồ sơ đề nghị chế độ hỗ trợ kể từ năm thứ 2 trở đi:
         + Giấy chứng nhận kết quả học tập và và kết quả rèn luyện cả năm học.
         + Bản sao sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng (đối với các đối tượng khác ngoài 03 dân tộc Cơ ho, Raglai,Chơ ro ở các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền). 
    Lưu ý: Tất cả các giấy, tờ nêu trên phải có xác nhận và đóng dấu đỏ của cơ quan, đơn vị và địa phương.
    b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
    4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    5. Trả kết quả: Chi trả chế độ hỗ trợ theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
    Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ số điện thoại: 0252.3812.440 để được hướng dẫn, giải đáp.
    Ban Dân tộc thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

Xem thêm: Mẫu Hồ sơ thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐNĐ, ngày 17/8/2021 của Hội đổng nhân dân tỉnh 

BBT Ban Dân tộc
Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT