Trung tâm Dịch vụ miền núi

    Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận; có chức năng tổ chức thực hiện chính sách đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ đầu tư ứng trước, thu mua, tiêu thụ nông sản; mua, bán các loại hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. 

    Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

    Trung tâm chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ban Dân tộc.

    Địa chỉ liên hệ: số 02 Đường 19/4, phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

    Điện thoại: 0252.3739152;         Email: ttdvmn@bdt.binhthuan.gov.vn

    Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Chi

    -  Email: chinv@bdt.binhthuan.gov.vn

     - ĐT: 0252.3886879

 

     Tổ chức bộ máy:

    1. Phòng Kế toán - Hành chính

    Trưởng phòng: bà Huỳnh Thị Tuyết Mai - Email: maihtt@bdt.binhthuan.gov.vn -  ĐT: 0252.3739152

    2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

    Trưởng phòng: ông Nguyễn Thế Tài - Email: taint@bdt.binhthuan.gov.vn - ĐT: 0252.3739154.

Tin khác
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT