Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Nhằm triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-BDT với những nội dung trọng tâm sau:

    Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành đến công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời nắm bắt tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực của ngành, từ đó tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

    Tổ chức phổ biến, tuyên truyền lồng ghép nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật trong các sinh hoạt chi bộ, hội nghị của cơ quan, công đoàn nhằm nâng cao hiểu biết, chấp hành các quy định về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản có liên quan trên.

    Xác định lĩnh vực trọng tâm, tiếp tục xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện việc theo dõi, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp cho công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng có liên quan. Đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền pháp luật cho phù hợp với từng đơn vị, từng điều kiện trường hợp cụ thể, xác định cụ thể nội dung, tiến độ, thời gian hoàn thành, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ thể, thiết thực liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn vị.

    Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đánh giá tình hình thi hành pháp luật phải khách quan, chính xác, hiệu quả tránh hình thức./.

V. T. Nhung

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 1566
  • Trong tuần: 34 664
  • Tháng hiện tại: 131 070
  • Tổng lượt truy cập: 1757916
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang