Ban Dân tộc ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Ban, cũng như nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời và  công khai, minh bạch các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ban Dân tộc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2023. Theo đó, tiếp tục tập trung những nội dung cụ thể, trọng tâm, phù hợp với tình hình; trong đó:

    Một là, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật về PCTN, TC của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong cơ quan, đơn vị.

    Hai là, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác CCVC;..

    Ba là, tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.

    Tư là, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kê khai TSTN; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai và công khai bản kê khai TSTN theo quy định của pháp luật…;

    Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy chế, việc đảm bảo chế độ, định mức, phát hiện những hạn chế, thiếu sót (nếu có)…phản ảnh với cơ quan để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

    Kế hoạch giao Thanh tra Ban chủ trì, phối hợp theo dõi, giám sát, đôn đốc triển khai, thực hiện nội dung kế hoạch; đồng thời, tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

V.T. Nhung

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 1721
  • Trong tuần: 34 819
  • Tháng hiện tại: 131 225
  • Tổng lượt truy cập: 1758071
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang