Trung tâm Dịch vụ miền núi ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Với mục tiêu hướng tới là triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC ); nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị , cũng như phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong công tác PCTN,TC. Trung tâm Dịch vụ miền núi đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch đề ra mục đích, yêu cầu và những nhiệm vụ cụ thể cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2023, đó là:

    Tăng cường công tác chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTN, TC, nhất là việc ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan được công khai, minh bạch.
    Tăng cường công tác tự kiểm tra tại đơn vị để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng phát triển.
    Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, TC gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác giám sát, tự kiểm tra nội bộ để ngăn chặn, phát huy và kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra tại đơn vị.
    Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN, TC để viên chức, người lao động nhận thức đúng và chấp hành tốt các quy định pháp luật về PCTN, TC. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao.
    Kế hoạch yêu cầu lãnh đạo các Phòng tổ chức sinh hoạt, phổ biến cụ thể đến toàn thể viên chức, người lao động; đồng thời thường, xuyên theo dõi, nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc viên chức và người lao động thuộc Phòng mình thực hiện tốt nội dung Kế hoạch. Đây cũng là tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động hàng năm của đơn vị./.

    Thế Tài

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 1920
  • Trong tuần: 35 018
  • Tháng hiện tại: 131 424
  • Tổng lượt truy cập: 1758270
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang