Về Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/08/2022
Ngày hiệu lực 03/09/2022
Trích yếu nội dung Về Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt Nguyễn Hoài Anh
Tài liệu đính kèm nq.22.phan-bo-von-nam-2022-ctmtqg-dtts.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang