Quyết định phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 495/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày hiệu lực 28/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt Hầu A Lệnh
Tài liệu đính kèm 495-qd.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang