Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 02/2022/TT-UBDT
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt Hầu A Lệnh
Tài liệu đính kèm 02-tt-ubdt.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang